Rímsko-katolícka farnosť Lendak


Farár

 

Meno: Mgr. Ján Záhradník
Dátum narodenia: 23.05.1976
Dátum ordinácie: 16.06.2001

 


Kapláni

Meno: Mgr. Bystrík Dubovecký
Dátum narodenia: 20.9.1991
Dátum ordinácie: 17.06.2017
 
 
 
 

 
Meno: Mgr. Pavol Drdák 
Dátum narodenia: 20.06.1982
Dátum ordinácie: 18.06.2010