Hospodárska Rada

Hospodárska Rada


Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v
hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitosti.Voľby
do Hospodárskej rady sa konali v marci 2018 a členovia boli zvolení na 5 ročné obdobie

Členovia hospodárskej rady farnosti Lendak

Ján Lizák
Ján Fudaly
Marek Majerčák
Justína Galliková
Peter Žmijovský
Stanislav Koščák
Jan Lizák
František Kolodzej
Michal Neupauer

Prílohy: