Rímsko-katolícka farnosť Lendak

Adresa farského úradu: 
Kostolná 55 ,059 07 Lendak

Tel. č.: 
052/45 965 25

Email:
 zahradnik23@gma­il.com