Pastoračná rada

Pastoračná rada vo farnosti:

Pastoračná rada farnosti je poradným zborom veriacich, ktorého úlohou je
pomoc pri pastoračnej práci farnosti. Voľby do Pastoračnej rady sa konali v marci 2018 a členovia boli
zvolení na 5 ročné obdobie.

Členovia Pastoračnej rady farnosti Lendak:

Jozef Dvorčák
Mária Neupauerová
Katarína Halčínová
Dominika Koščáková
Margaréta Majerčáková
Anna Budzáková
Tadeáš Nebus
sr.Dagmar Podolínská
Bystrik Dubovecký
Pavol Drdák
Pavol Hudaček
Peter Majerčák
Patrik Britaňák
Maximiliana Majerčáková
Ján Neupauer.

Prílohy: