Detský folklórny súbor Kicorka

5.1.2015  Vianočné vystúpenie DFS Kicorka v Domove dôchodcov Náruč v Kežmarku  - vianočná akadémia

16.2. 2015 Vystúpenie žiakov 2. ročníka na fašiangovom karnevale v škole

 

MISS  BÁBIKA

10.3.2015 sa v Spišskej Belej konala obvodová súťaž Miss bábika. Je to súťaž v speve 2 piesní – povinná pieseň je uspávanka, druhá pieseň môže byť moderná alebo ľudová. Účelom súťaže je udržiavanie ľudových tradícií, rozvíjanie lásky k folklóru a podpora tých najmenších speváčikov.

Tento rok sa súťaže zúčastnili dve žiačky z 1.D: Nikolka Nebusová, Júlia-Sára Špaková a z 1.C Blaženka Halčinová.

Za druhý ročník nás reprezentovali Veronika Fudalyová a Miriama Galliková z 2.B a Sofia Neupauerová z 2.D.

Miriamka nám vyspievala krásne 1.miesto. Všetkým dievčatám veľmi pekne ďakujem za vynikajúcu reprezentáciu nielen školy, ale aj obce.

BELIANSKY SLÁVIK

Aj tento rok sa naši speváčikovia zapojili do obvodovej súťaže Beliansky slávik, ktorá sa konala 16.4.2015 v Spišskej Belej. Súťažilo sa v troch kategóriách, celkovo súťažilo 30 detí.

I. kategórii nás reprezentovali 3 súťažiaci – Marianka Koščáková z III.A, Helenka Hudáčková a Stanko Halčin zo IV.C. Stankovi sa podarilo vyspievať 3. miesto.

II. kategórii spievali Štefan Hudáček a Gabriel Háber zo VI.C. Gabriel získal 1. miesto.

III. kategóriu zastupovali Simonka Hudáková a Klára Nebusová z VIII.C. Klára získala 3. miesto.

 

SLÁVICI  Z LAVICE

Pod týmto názvom sa aj tento rok konala okresná súťaž v speve moderných piesní. Toto podujatie sa konalo 30.4.2015 v MsKS v Kežmarku. Našu školu reprezentovali traja súťažiaci. V I. kategórii (1. – 4. ročník) nás zastupovala Stanislava Neupauerová zo 4.B, ktorá získala zo 7 súťažiacich 1. miesto a následne 18.mája nás bude reprezentovať na krajskej súťaži v Prešove.

Vynikajúco sme obstáli aj v II. kategórii, kde z 8 súťažiacich nám 2. miesto vyspieval Gabriel Háber zo 6.C.  Ani sme neverili vlastným ušiam, keď v III. kategórii nám porota opäť udelila 2. miesto, ktoré získala Klára Nebusová z 8.C.  Poctivá práca priniesla svoje výsledky. Ďakujem deťom, že takto dôstojne šíria dobré meno lendackej školy.

 

SLÁVIK  SLOVENSKA

Aj 25. ročník tejto súťaže nám priniesol postup na krajskú súťaž.

6. máj 2015 patril opäť milovníkom ľudovej piesne. V MsKS Kežmarok sa konala okresná súťaž Slávik Slovenska, na ktorej nechýbali ani lendackí speváčikovia. Súťažilo sa v 3 kategóriách, kde spievalo 24 detí.

V I. kategórii súťažila Marianka Koščáková z 3. A a Antónia Budzáková z 3. C. Antónia získala 3. miesto.

V II. kategórii spieval Gabriel Háber zo 6. C a Katka Lizáková zo 6. B.  Gabrielovi sa podarilo vyspievať 1. miesto a v júni nás bude reprezentovať v Prešove na krajskej súťaži.

3. kategóriu zastupovali Klára Nebusová z 8. C a Kristína Stolárová z 8. B. Aj keď sme v tejto kategórii neobsadili žiadne miesto, dievčatá podali výborné výkony.

18.5.2015  Krajská súťaž Slávici z lavice – Stanka Neupauerová – 4.miesto

 

SLÁVIK  SLOVENSKA

Dňa 10.6.2015 sme sa zúčastnili krajskej súťaže v Prešove Slávik Slovenska. Je to súťaž v speve ľudových piesní. Našu školu reprezentoval v II. kategórii  Gabriel Háber zo 6.C, ktorý získal 3. miesto. Keďže táto súťaž má nesmierne vysokú úroveň a stretávajú sa tam najlepší sólisti – speváci z celého Prešovského kraja, radosť bola neopísateľná. Ďakujem aj Matúšovi Lizákovi, nášmu bývalému žiakovi, ktorý mi pomáhal robiť hudobný sprievod na akordeóne.

 

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM

Tatranský ľadový dóm na Hrebienku bol otvorený za prítomnosti mnohých významných osobností a médií 26.11.2015. Určite viete, že otvorenie tejto ľadovej krásy a sprievodné programy moderoval známy slovenský herec a režisér Marek Ťapák. V programe sa predstavili súbory z Poľska, Čiech a Ukrajiny so svojím vianočným pásmom, no nechýbal ani náš Detský folklórny súbor Kicorka, ktorý sa predstavil s vianočnou divadelnou hrou SOPKA. Ďakujeme Samuelovi Špakovi, Jozefovi Špakovi, Štefanovi Hudáčkovi, Adamovi Neupauerovi a Jánovi Koščákovi za veľmi dôstojnú reprezentáciu našej školy a obce.

 

VYSTÚPENIA DFS KICORKA V MESIACI DECEMBER

12.12.2015  Hozelec  (Dom kultúry)
13.12.2015  Poprad – 2 vystúpenia na vianočných trhoch
17.12.2015  Kežmarok – vianočné trhy
18.12.2015  Kežmarok – vianočné trhy
20.12.2015  Poprad  (Dom kultúry)
22.12.2015  Lendak (vianočná akadémia)
26.12.2015  Lendak, Kostol sv. Mikuláša – repríza vianočnej akadémie
30.12.2015  Kežmarok – Dom dôchodcov, Ľubica – Hospic sv. Alžbety (repríza vianočnej akadémie)
+ spevácke vystúpenia pri rôznych príležitostiach v škole.

Mgr. Iveta Pavlíkova - učiteľka SŠ Lendak