Detský divadelný súbor Gašparko

Vedúca súboru: PaeDr. Mária Budzáková (zastupkyňa Spojenej školy Lendak)

Rok 2016

– cvičíme novú hru s názvom Ľavá (O dvanástich mesiačikoch trochu inak)

Rok 2015

– vytvorili sme hru Chaos v rozprávke (rozprávkovú paródiu) a obnovili sme baladu Išli hudci horou a Jeden otec dobrý. Toto divadlo poézie sme nazvali DVE BALADY. Spolu s Chaosom v rozprávke aj s Dvoma baladami sme vystupovali spolu s Detským folklórnym súborom Kicorka pre žiakov v Spišskej Starej Vsi (zožali sme veľký úspech) a tiež pre verejnosť v Lendaku. Potom nastali prázdniny, po prázdninách sa spoločný program neobnovil z dôvodu výmeny generácie detí. Samozrejme nevylučujeme spoluprácu v budúcnosti.

  • S hrou Chaos v rozprávke aj s divadlom poézie Dve balady sme vystupovali na festivale Gorazdov Močenok 2015 (júl 2015), kde sme vybojovali pre Chaos v rozprávke 3.miesto.
  • Rozprávkový Stropkov 2015 – krajská súťaž detskej dramatickej tvorivosti – apríl 2015 – 3.miesto s hrou Chaos v rozprávke.
  • Divadelná Šuňava 2015 – regionálna prehliadka amatérskeho divadla okresov Kežmarok, Poprad a Levoča – s hrou Chaos v rozprávke sme získali 1.miesto v kategórii detských činoherných divadiel a postup na krajskú prehliadku Rozprávkový Stropkov za okres Kežmarok.

Rok 2014

– vystupovali sme na celoslovenskom festivale vo Svite – Divadelná tehlička – november 2014)  kde sme s hrou Chaos v rozprávke získali 2.miesto. Kategória detské divadlá.  (1.miesto porota neudelila..)

Divadelná tehlička je festival, ktorý sa len rozbieha, medzi súťažiacimi nemáme silnú konkurenciu, tiež je dosť veľký súťažný poplatok, no chceme sa zviditeľniť.  No plusom je to, že do poroty vždy príde nejaká divadelná osobnosť v podobe známych režisérov, alebo v roku 2013 v nej boli prešovskí herci Strážanovci aj herečka Haasová (čo hrala Soničku v Paneláku.)

Rok 2013

– november – vystupovali sme na Divadelnej tehličke vo Svite (bol to prvý ročník tohto celoslovenského festivalu a volali ho Divadelný Maťko, neskôr ho museli zmeniť na tehličku, lebo konkuroval názvu Šaliansky Maťko – prednes povestí.)

S divadlom poézie Dve balady (Išli hudci horou a Jeden otec dobrý) sme získali 1.miesto v kategórii detských divadiel (režisérka Mária Budzáková) získala cenu za najlepšiu réžiu.

Rok 2012

V roku 2012 sme vystupovali s hrou ĽUĎOM NEVYHOVIEŠ – boli sme aj v Šuňave, v Stropkove i v Močenku (ako každoročný postup) – no v tomto roku mi odišla výrazná generácia „Gašparkovcov“ na stredné školy, rok 2013 bol rokom hľadania a práce s úplne novými deťmi.

V súčasnosti navštevuje súbor 21 detí:

IX.D – Kamil Hudáček, Zdenka Koščáková

IX.C – Vojtech Budzák

IX.B – Klaudia Neupauerová, Kristína Stolárová

VIII.C – Lucia Batoryová, Jana Dvorčáková (nové – Jana Koščáková, Mária Neupauerová)

VII.C – Štefan Budzák, Alexandra Špaková

VII.B – Veronika Halčinová, Sandra Bekešová

VI.A – Tomáš Halčin - nový

V.A – Veronika Grichová – nová

IV.C – Ondrej Batory, Ondrej Dvorčák – nový

Druháčka – Libuša Stolárová

Stredoškoláčky: Nikola Selveková, Mária Koščáková (bývalé z IX.B)

A jedna cezpoľná z Tatranskej Lomnice: Lucia Budzáková