Menu
Obec Lendak
ObecLendak

Realizované činnosti za rok 2019

Realizované činnosti za rok 2019

V mesiaci jún nám bolo dodané nové komunálne vozidlo MAN TGM 290 so snehovou radlicou, ktoré bude slúžiť na prevoz materiálov a zimnú údržbu obecných komunikácií. Auto bolo financované z obecného rozpočtu. 
Dokončili sme vetvu kanalizačnej siete z ulice Sv. Rodiny na ulicu Hlavná. Dokončila sa vetva kanalizačnej siete na ulici J. Vojtaššáka. Ulica J. Vojtaššáka sa vysypala drveným kamenivom a následne drveným asfaltom z Hlavnej ulice. Začala sa budovať vetva na ulici Záhradná, Poľná a Jarná. Výkop kanalizácie komplikovalo geologické zloženie hornín, keďže pri výkope sa narazilo na tvrdú horninu, ktorý bolo potrebné rozbíjať z IPH búracím kladivom.
Prevádzkareň obce Lendak zriadila dočasnú skládku materiálov na ul. Tatranská (Palestína) s vybudovaním mobilného oplotenia.
Začalo sa s budovaním miestnej komunikácie v lokalite Rovinky smer Bejha, taktiež sa začala trasovať nová miestna komunikácia na Vysokej Hore. 
Robila sa pravidelná údržba obecného rozhlasu a verejného osvetlenia, pravidelný zber komunálneho odpadu a taktiež triedených zložiek odpadu. Pravidelná údržba čistiarne a prečerpávacích staníc odpadových vôd.
Na čistiarni odpadových vôd prebehla výmena prevzdušňovacích elementov v aktivačnej nádrži, aby bolo zabezpečené dostatočné okysličovanie kalu, ktoré je veľmi dôležité pri procese čistenia odpadových vôd. Taktiež sa vymenilo dúchadlo a vymenili sa elektrické rozvody na zabezpečenie väčšieho množstva vzduchu potrebného na okysličovanie kalu.
Asfaltovali sa výtlky na obecných komunikáciách, taktiež sa vymenili 3 priečne lapače dažďových vôd na obecných komunikáciach.
Prebehla výmena strešného plášťa na budove obecného úradu, budove Kino Goral a bleskozvodu. Zrealizovala sa nadstavba nad poštou.
Pred Juliálesom sa predĺžila dažďová kanalizácia a urobili sa terénne úpravy, aby sa rozšíril priestor na atrakcie a parkovanie pozvaných hostí v areáli vo dvore.
Taktiež PrO Lendak pripravovala podklad pod asfalty na obecných komunikáciách, kde sa ukladala prvá vrstva asfaltu.
Rozšíril sa kamerový systém o kamery na budove čistiarne odpadových vôd z dôvodu predchádzania vzniku čiernych skládok v danej lokalite. Čierna skládka bola po nainštalovaní kamerového systému odstránená. 
Vybudovali sa stanovištia na kontajnery triedených zložiek odpadu (sklo, plasty a papier). Stanovištia sa nachádzajú pri kultúrnom dome vo dvore, pri ceste okolo cintorína, pri predajni COOP Jednota na ulici Kostolná, pri základnej umeleckej škole a pri polyfunkčnom bytovom dome na konci obce.
Na týchto stanovištiach sa taktiež nachádzajú hnedé kontajnery na jedlé oleje a tuky. Bohužiaľ, v týchto kontajneroch končí komunálny odpad. Preto by som chcel vyzvať občanov, aby do hnedých kontajnerov označených nálepkou Jedlé oleje a tuky vhadzovali len použitý kuchynský olej v uzavretých PET fľašiach, prípadne iné jedlé tuky v uzavretých nádobách a nie komunálny odpad. Ďakujem.
Zaviedol sa systém prideľovania vriec na triedené zložky odpadov a obecného kalendáru.
Na ul. Rovinky sa rozšírila verejná vodovodná sieť. Napojili sa nové nehnuteľnosti k verejnej vodovodnej sieti.
Na ulici Sv. Rodiny sa vybudovalo nové premostenie za použitia rámových priepustov. V roku 2020 sa na moste položí asfaltový koberec a tým bude most dokončený.

Na cintoríne sa vybudovalo nové oplotenie aby sa zabránilo vniknutiu zvierat na cintorín, ktoré by mohli poškodzovať priestor cintorína a hrobové miesta. Taktiež sa vybudoval nový chodník, pre zlepšenie prístupu k hrobovým miestam.

V decembri bol zakúpený malotraktor s príslušenstvom, ktorý bude slúžiť na zimnú údržbu chodníkov a slepých ulíc. K malotraktoru je zakúpená aj metla na čistenie verejného priestranstva a znižovanie prašnosti v obci.
V decembri sa roznášali nové kontajnery na zmesový komunálny odpad, ktoré budú slúžiť na zlepšenie adresnosti pôvodcov odpadov a očakáva sa zvýšenie množstva triedených zložiek. K tomuto novému systému zberu zmesového komunálneho odpadu boli občanom rozdané informačné materiály, ktoré budú ešte doplnené informačným materiálom, ktorý spracoval dodávateľ technológií.
Prevádzkareň obce Lendak pracovala taktiež na viacerých prácach v oblasti odvodňovania, ktoré by mali zlepšiť odtok dažďových vôd.
Práce, ktoré Prevádzkareň obce Lendak realizovala boli financované prevažne z obecného rozpočtu. Zvyšnú časť prác sa realizovalo z podnikateľskej činnosti.

 

Ing. Peter Budzák
Vedúci Prevádzkarne obce Lendak

Dátum vloženia: 16. 2. 2021 15:35
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 2. 2021 15:37
Autor: Správca Webu

Počet obyvateľov

5 571 k 31.12.2023
5 523 k 31.12.2022
5 461 k 31.12.2021
5 426 k 31.12.2020
5 358 k 31.12.2019

Kontakt na zimnú údržbu

+421 948 445 375

Zadanie e-mailovej adresy pre daňové účely

Žiadame občanov o zaslanie svojej e-mailovej adresy cez zverejnený formulár na stránke obce Lendak.
Pripravujeme zasielanie oznámení o výške dane a poplatku za komunálny odpad na e-mail. Občanom, ktorí nemajú svoj e-mail budeme posielať rozhodnutia v papierovej forme ako doteraz. Ďakujeme

kontakty/zadanie-e-mailovej-adresy-pre-danove-ucely/

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendár akcií 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Live prenos z kostola

Orientačný plán

orientačný plán

sms info

Facebook

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo