Dôležité čísla

Starosta obce - Pavel Hudáček - +421 905 555 883
Prednosta obecného úradu - Mgr. Michal Marhefka - +421 911 110 419

Prevádzkareň obce Lendak+421 52 4596 443
Vedúci Prevádzkarne obce Lendak - Ján lizák - +421 905 658 047

112 - Hasičská a záchranná služba, Polícia
155 - Prvá pomoc / Záchranná služba/
150 - Požiarna záchranná služba
158 - Polícia - tiesňové volanie

18 128, 18 154 - NAMK SR - Dispečerská a informačná služba motoristom /nepretržitá havarijná a núdzová služba pre motoristov/
1181 - Informácie o telefónnych číslach v SR
12 149 - Informácie o telefónnych číslach v cudzine
12 129 - Ohlasovňa porúch telefónnych staníc
12 127 - Telefonické podávanie telegramov
12 110 - Presný čas
0800 112 112 - Linka detskej istoty Slovenského výboru UNICEF /bezplatné číslo/
12 125 - Budenie telefónom
12 127 - Telefonické podávanie telegramov