Z historických udalostí obce

1313 - príchod rehoľníkov Strážcov Božieho hrobu

1643 - prvá matrika

1681 - prvý záznam o škole

1772 - ťažba mramoru a vzácneho alabastru

1898 - prvý veľký zničujúci požiar

1946 - druhý veľký zničujúci požiar (zhorelo viac ako 70% budov)

1958 - elektrifikácia

1960 - otvorenie novej základnej školy

1961 - výstavba bunkru CO - Božieho hrobu

1990
- príchod rehoľných sestier
- založenie DDS Gašparko
- Založenie klubu KDMS
- vybudovaná vodovodná sieť

1991
- prvý počítač v obci na OcÚ
- sčítanie ľudí; počet autobusových spojov = 71; dľžka ciest v obci = 8 708 m; počet detí v MŠ = 141; počet detí v ZŠ = 689

1996 - plynofikácia

1997 - TKR - káblovka, telekomunikačná sieť

2001 - sieť Orange, neskôr T-Mobile a O2

2004
- ČOV - spestená čistička odpadových vôd I. etapa- zvoz odpadu zo žúmp
- zriadené centrum voľného času
- montáž bezdrôtového rozhlasu VISO

2005
- odovzdaná do používania nová telocvičňa pri ZŠ
- zriadená webová stránka obce

2006
- zriadená základná umelecká škola
- zriadená multimediálna bezbarierová učebňa a internetová knižnica
- zriadený informačný terminál (kiosk)

2007 - vybudované ihrisko pod Kicorou a nové šatne

2008 - vytlačené nové pohľadnice

2009
- vybudovaný informačný systém po obci NAVIGO UNI3
- podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci s partnerským mestom v Poľsku (Konstantynów Lódzki)

2010 - výstavba spláškovej kanalizácie + II. etapa ČOV