04.02.2020 | Spravodlivé odpady pre každého

INOVUJEME NAŠE ODPADY 

Spravodlivé odpady pre každého 

 

Naša obec od 61.1.2020 zmenila spôsob platby za komunálne odpady. Zaviedli sme platby formou množstvového zber odpadu. Pre každého z vás to znamená, že bude platiť za ten odpad, ktorý skutočne vytvorí a vtedy, keď vyloží naplnenú nádobu.  

Rozhodli sme sa zmeniť celý systém od podlahy. Každá domácnosť dostala úplne novú nádobu Schäffer na zmesový odpad. Samospráva získala presný prehľad o všetkých nádobách v domácnostiach. Navyše sú tieto špeciálne nádoby hneď pripravené na prepojenie s evidenčným systémom odpadov ELWIS. 

Čítať ďalej...

16.01.2020 | Oznam VSD - prerušenie dodávky elektrického prúdu

Oznam VSD - prerušenie dodávky elektrického prúdú

Vážený zákazník,v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza v obci Lendak:

ul.Nová: párne 4-18, nepárne 1 a 25-49
ul.Jarná: párne 2-24, nepárne 3-25,
ul.Letná: 1,3
ul.Školská: párne 4-42, + 9,13,15
ul.Mlynská: párne 2-68, nepárne 1-109
ul.Hlavná: 124,126,130,132

v termíne
19. február 2020 od 07:30 h do 16:30 h

Čítať ďalej...

18. 10. 2019 | Adresa na doručovanie žiadosti na voľbu poštou na Voľby do NR SR

Adresa na doručovanie žiadosti na voľbu poštou na Voľby do NR SR

email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

17.10.2019 | Oznam - Prekrývanie priekop

O  Z  N  A  M

 

          Žiadame obyvateľov obce Lendak – vlastníkov nehnuteľností, aby každé prekrytie odvodňovacej priekopy odsúhlasili s vedením Prevádzkarne obce Lendak. Každý zásah do odvodňovacieho systému dažďovej kanalizácie v rámci obce je zásah, ktorý môže znížiť prietočnosť potrubí a priekop, čím môže dochádzať pri zvýšených zrážkach k lokálnym záplavám.

 

        Taktiež vyzývame obyvateľov, aby sa vyhli akejkoľvek nepovolenej stavebnej činnosti všeobecne, ale prioritne v okolí vodných tokov a odvodňovacích priekop. Tieto nepovolené zásahy môžu poškodzovať prietočnosť vodných tokov a zapríčiňovať zosuvy a poškodenie súkromného a verejného majetku.

 

Čítať ďalej...