LSSP pre dospelých v Kežmarku

Organizátorom LSPP pre dospelých v Kežmarku je od 1. augusta 2017 nezisková organizácia povinne slúžiacich všeobecných lekárov pre dospelých.

Telefonický kontakt: +421 944 017 444.
Ordinačné hodiny cez pracovné dni: 16:00-07:00 hod. Cez soboty, nedele, sviatky nepretržite.

Ambulancia pohotovosti sa nachádza na Dr. Daniela Fischera 7 v Kežmarku, v budove ambulancií všeobecných lekárov, vedľa pohotovostnej lekárne Ľubka.

Nezisková organizácia LSPP n.o. všeobecných lekárov zariadila pohotovosť najmodernejšou technikou a informačnými technológiami. 

Zdroj: MUDr. Peter Marko