Prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého aj nízkeho napätia bude prerušená dodávka elektriny. Rozpis v článku ďalej...

19.5.2017 - od 7.50 do 15:00 hod.

Revolučná: od č. 10 po č. 54 a od č. 23 po č.95
Partizánska: od č. 48 po č. 50

22.5.2017 - od 8.00 do 15:00 hod.

Kostolná: od č. 29 po č. 69 a č. domov 12, 16, 24, 30, č. 14 Obecný úrad a Pošta,
Partizánska: od č. 3 po č. 47 a od č. 2 po č. 46
Potočná: č. domov 14, 35, 18, 20, 22, 74, 72,70, 25

23.5.2017 - od 7.40 do 15:30 hod.

Zadná: od č. 47 po č. 77 a č. domov 28, 34
Kostolná: od č. 29 po č. 69 a č. domov 12, 16, 22, 24, 30, č. 14 Obecný úrad a Pošta,
Partizánska: od č. 3 po č. 47 a od č. 2 po č. 46
Potočná: č. domov 14, 35, 18, 20, 22, 74, 72,70, 25
Jána Pavla II: od č. 1 po č. 37

24.5.2017 - od 7. 40 do 14:30 hod.

Kostolná: od č. 29 po č. 69 a č. domov 12, 16, 24, 30, č. 14 Obecný úrad a Pošta,
Partizánska: od č. 3 po č. 47 a od č. 2 po č. 46
Potočná: č. domov 14, 35, 18, 20, 22, 74, 72,70, 25

25.5.2017 - od 7. 50 do 14:30 hod.

Ul. Na Kosorku: č. domov 35, 43, 49, 53, 54, 51, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72
Revolučná: č. domov 87, 93, 95, 89

29.5.2017 - od 7. 50 do 15:00 hod.

Ul. Na Kosorku: č. domov 35, 43, 49, 53, 54, 51, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72
Partizánska: čísla domov 48, 49, 50
Revolučná: od č. 24 po č. 54 od č. 43 po č.95

31.5.2017 - od 7. 40 do 16:00 hod.

Ul. Pod Kicorou: od č. 34 po č. 67
Ul. Na Kosorku: č. domov 1, 3
Tatranská: od č. 112 po č. 156
Potočná: od č. 28 po č. 56; od č.12 po č. 45
Partizánska: od č. 2 po č. 47
Revolučná: od č. 1 po č. 87