Oznámenie

Oznámenie o verejnom prerokovaní a výzva na uplatnenie stanoviska konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja k nahliadnutiu na www.po-kraj.sk.

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

  • zdravý životný štýl
  • ako chcem tráviť voľný čas
  • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Čítať ďalej...

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov. Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber. Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Školská jedáleň oznamuje

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že čipy na stravovanie pre nových stravníkov sa budú vydávať v dňoch: 30.8.; 31.8. a 2.9.2016 od 9.00 do 13.00 hod. v kancelárii vedúcej školskej jedálne.

Žiaci Spojenej školy prihlásení na stravu v šk. roku 2016/ 2017 majú na 1. školský deň 5.9.2016 objednaný obed v Školskej jedálni.

V prípade, ak sa v uvedený deň nechcú stravovať v Školskej jedálni je potrebné sa odhlásiť. Odhlásiť stravníka môžete e-mailom, na stránke školy, ak mu bolo pridelené heslo, prípadne telefonicky v dňoch: 30.8.; 31.8. a 2.9.2016 od 9.00 – 13.00 hod. T.č.: +421 917 160 269.

Vážení občania obce Lendak, Vážení návštevníci

Naša obec je na celom Slovensku známa zachovávaním svojich tradícií. Kroje, piesne, a miestne zvyky sú kultúrnym prvkom, ktorý neodmysliteľne zapadá do stredoeurópskeho regiónu a zaslúži si vysokú pozornosť verejnosti.

Dnes Vám ale predstavujeme niečo nové, nie tradičné. Je to nový vizuál oficiálnej webovej stránky obce Lendak. Chceme ju postupne dopĺňať a zdokonaľovať. Je to totiž živý dokument, a jeho náplňou je dávať domácim obyvateľom, ale aj širokej verejnosti informácie o dianí v obci. Našim zámerom je ukázať okoliu, že Lendak nie je len „dedina v rohu“ ako by sa to dalo z nemčiny preložiť, ale je to moderná a neustále sa zdokonaľujúca obec.

Veríme, že táto webová stránka bude prínosom a obohatením pre každého kto ju navštívi.

Pavel Hudáček, starosta obce

Vizualizácie budovy OcÚ po rekonštrukcii

Obec Lendak plánuje zrekonštruovať budovu obecného úradu. V marci tohto roku bola predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá smerovala na Ministerstvo životného prostredia a jeho sprostredkovateľský orgán Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru vo výške 602 925,88 € na komplexnú rekonštrukciu a najmä energetické zhodnotenie budovy.

V súčasnosti je projekt v procese odborného hodnotenia. Výsledok, či našej žiadosti bude vyhovené očakávame v najbližších týždňoch.

V prípade schválenia projektu bude vymenená strecha na budove obecného úradu, kompletne zateplená fasáda, vymenené kúrenie a elektro rozvody. Na fotografii je vizualizácia predpokladaného stavu po ukončení stavebných prác.

Podmienky prihlasovania na stravovanie v školskej jedálni na nový školský rok 2016/2017

Všetci stravníci musia vyplniť a podpísať záväznú prihlášku na stravovanie v školskej jedálni. Dieťa sa samo nemôže prihlásiť. Je potrebné, aby bola prihláška vyplnená a odovzdaná do 30.6.2016. Prihlášku na stravovanie v školskej jedálni musí rodič vyplniť aj za dieťa, ktoré bude navštevovať materskú školu.

Čítať ďalej...