Výberové konanie na ťažbu dreva

PS urbariát Ždiar vyhlasuje výberové konanie na dodávku prác — spracovanie kôrovcovej
kalamity v objeme cca 300 až 350 metrov kubických

Jedná sa o lokalitu malý Regel na pod starom. Kritérium na výber dodávateľa bude:

1. cena za spracovanie a dotiahnutie na sklad v celých dĺžkach bez ďalšej manipulácie
2. kvalita práce
3. rýchlosť spracovania aby sa lykožrút nešíril dalej
4. uhadzovanie haluziny haluziny vyčísliť zvlášť

Ponuku doručiť na urbariát v zalepenej obálke do 30.6.2019 o 17:00 hodine

Výberové konanie sa uskutoční 30.6.2019 o 17:00 hodine v kancelárii urbariátu, zdravotné
stredisko.

Každý kto doručí obálku sa musí zúčastniť výberového konania, keď sa budú otvárať obálky.

Predseda PS urbariát
JUDr Olekšák Štefan