X. JULIÁLES - Folklórne slávnosti obce Lendak

Dňa 16. júla 2017 sa v našej malebnej dedine pod Tatrami konali folklórne slávnosti, ktoré sa podpísali pod desiaty ročník rozvoja ľudovej kultúry a tradícií s názvom ,,Juliáles“. Cieľom projektu bolo obohatenie a rozvoj poznávania ľudového folklóru a umenia našej obce, regiónu, doma i v zahraničí. Samotné umenie folklóru dokáže obohatiť a prebudiť city človeka, šíri okolo seba radosť i dobro, aby život medzi nami bol krajší a príjemnejší - výsledkom a dôkazom bola táto akcia. Zároveň sme (Fsk Kicora), ako hlavný organizátor v spolupráci s obcou Lendak, prispeli k upevneniu vzťahov medzi pozvanými účinkujúcimi folklórnych skupín a súborov z blízkych i vzdialenejších miest.

Naše pozvanie prijali oravskí gorali zo Suchej Hory – Fsk Goral, zamagurskí gorali z Malej Frankovej a okolia – FS Frankovčan, ktorí spolu s nami reprezentovali goralské tance a piesne, jej odlišnosti a podobnosti. Z regiónu Spiša sme spoznali prostredníctvom Fsk Kluknavčanka zvyky a tradície odovzdávané z generácie na generáciu v obci Kluknava a zo Zemplína nám prišli odovzdať kúsok svojej kultúry folkloristi z Parchovian – Fsk Parchovianka.

V rámci úspešne zrealizovaného projektu sa chceme v mene Fsk Kicora hlavne poďakovať Nadácii Slovenskej sporiteľne, ktorá prostredníctvom Otvoreného grantového programu zameraného na verejnoprospešné projekty v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, zdravia, občianskej spoločnosti, kultúry, športu, vedy a výskumu v objeme 218 776 € poskytla finančný príspevok vo výške 3 000 €, ktorý výraznou mierou pomohol k zdarnému priebehu tohto kultúrneho podujatia v našej obci ako jedného zo 64 podporených projektov.

Rovnako sa chceme poďakovať Obci Lendak, ktorá poskytnutím obecného priestoru vo Dvore a peňažným príspevkom vo výške 2 100 €, sa výraznou mierou podieľala na úspešnej realizácii projektu. Menovite sa chceme poďakovať starostovi obce, p. Pavlovi Hudáčkovi, i p. Jánovi Vidovi za materiálne zabezpečenie a úpravu obecného priestoru vo Dvore, duchovnému otcovi našej farnosti, p. Jánovi Záhradníkovi, za duchovnú službu sv. omše a jeho povzbudivé slová. Naša veľká vďaka patrí aj dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sa svojim aktívnym prístupom podieľali na úspešnom priebehu ľudových folklórnych slávnosti.

Dúfame, že sa nám podarilo naplniť náš cieľ projektu a už teraz sa tešíme na 11. ročník JULIÁLESU 2018.