Divadelné predstavenie “Tajomstvo úsmevu”

V nedeľu 23. októbra sme v konkatedrále privítali mladých z Lendaku. Predstavili sa nám s divadlom “Tajomstvo úsmevu”. O čí úsmev išlo?

V predstavení sa striedali dva deje. Jeden zo súčasnosti, ten zachytával príbeh rodiny, kedy matka bola zo strachu rozhodnutá neprijať už ďalšie dieťa, a ísť na potrat. Na príhovor bl. sestry Zdenky sa o zázrak modlil istý kňaz. Jeho modlitba bola vypočutá a matka nakoniec prijala dieťa ako Boží dar, otec rodiny sa vrátil domov s prosbou o odpustenie.

Druhá dejová línia vykreslila prierez Zdenkinho života, od narodenia cez jej detstvo, dospievanie a odpoveď na túžbu, ktorá sa pomaly rodila v jej srdci – stať sa Pánovou nevestou a zasvätiť mu svoj život. Mladí herci veľmi pekne vykreslili vzťahy, ktoré Zdenka žila v rodnej dedine i doma vo svojej rodine. Z jej rehoľného života bolo v predstavení zachytených pár momentov, napríklad, keď istému kňazovi potajomky umožnila počas komunistického režimu odslúžiť v nemocnici svätú omšu, a pomohla mu ujsť. Zomrela mučeníckou smrťou a obetovala všetko utrpenie Pánovi.

“Za mrakmi je moje milované slnko”, s týmto výrokom sa s nami rozlúčili naši herci, ktorým veľmi pekne ďakujeme za povzbudenie a za to, že nám priblížili tajomstvo Zdenkinho úsmevu.

ZDROJ: http://www.rkcpoprad.sk/2016/10/26/divadelne-predstavenie-tajomstvo-usmevu-23-10-2016/#more-5953