Zoznam poplachov v čase ohrozenia

Názov poplachu Tón Kľúčová inštrukcia
Všeobecné ukončenie Dvojminútový stály tón sirény ---
Koniec ohrozenia Dvojminútový stály tón sirény "pozor koniec ohrozenia" - 3x
Všeobecné ohrozenie Dvojminútový stály tón sirény ---
Požiar Dvojminútový stály tón sirény "pozor ohrozenie požiarom" - 3x
Povodeň Šesťminútový stály tón "pozor ohrozenie vodou" - 3x
Vzdušný poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény "pozor vzdušný poplach" - 3x
Skúška sirén Dvojminútový stály tón sirény "pozor skúška sirén" - 3x na začiatku
"koniec skúšky sirén" - 3x na konci
Radiačný poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény "pozor radiačné ohrozenie" - 3x
Chemický poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény "pozor chemické ohrozenie" - 3x
Ohrozenie čpavkom Dvojminútový kolísavý tón sirény "pozor ohrozenie čpavkom" - 3x
Ohrozenie chlórom Dvojminútový kolísavý tón sirény "pozor ohrozenie chlórom" - 3x
Opustite koryto rieky Tón napodobňujúci zvuk gongu v trvaní 5 sekúnd "pozor, ohrozenie vodou, opustite koryto rieky"

Informácie pre verejnosť

Obec Lendak v súlade s ustanovením § 15 ods. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie o zdrojoch ohrozenia, rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území a spôsobe varovania obyvateľstva a záchranných prácach, úlohách a opatreniach a podrobnostiach o tom, kde sa dajú získať informácie s plánom ochrany obyvateľstva v rámci Obce Lendak.

Čítať ďalej...