Zoznam poplachov v čase ohrozenia

Názov poplachu Tón Kľúčová inštrukcia
Všeobecné ukončenie Dvojminútový stály tón sirény ---
Koniec ohrozenia Dvojminútový stály tón sirény "pozor koniec ohrozenia" - 3x
Všeobecné ohrozenie Dvojminútový stály tón sirény ---
Požiar Dvojminútový stály tón sirény "pozor ohrozenie požiarom" - 3x
Povodeň Šesťminútový stály tón "pozor ohrozenie vodou" - 3x
Vzdušný poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény "pozor vzdušný poplach" - 3x
Skúška sirén Dvojminútový stály tón sirény "pozor skúška sirén" - 3x na začiatku
"koniec skúšky sirén" - 3x na konci
Radiačný poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény "pozor radiačné ohrozenie" - 3x
Chemický poplach Dvojminútový kolísavý tón sirény "pozor chemické ohrozenie" - 3x
Ohrozenie čpavkom Dvojminútový kolísavý tón sirény "pozor ohrozenie čpavkom" - 3x
Ohrozenie chlórom Dvojminútový kolísavý tón sirény "pozor ohrozenie chlórom" - 3x
Opustite koryto rieky Tón napodobňujúci zvuk gongu v trvaní 5 sekúnd "pozor, ohrozenie vodou, opustite koryto rieky"