Komisie obecného zastupiteľstva

Komisie zriaďuje ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány OcZ. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených OcZ, ktoré volí predsedu komisie, je ním vždy poslanec, a členov komisie. Vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Každá komisia sa skladá z:

  1. predsedu,
  2. tajomníka,
  3. členov

Finančná komisia

Predseda: Ing. Michal Gallik
Členovia: Ing. Ján Budzák, Ing. Ľudovít Budzák, Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Bc. Štefan Halčin
Tajomníčka: Sylvia Oprendeková

Investičná komisia

Predseda: Ing. Ondrej Suchanovský
Členovia: Ing. Michal Gallik, Ing. Marián Špak, Ing. Jozef Majerčák, Ing. Peter Budzák, Ján Lizák
Tajomníčka: Žofia Stupaková

Komisia kultúry, mládeže a športu

Predseda: Ing. Tomáš Hudaček

Členovia: PaedDr. Mária Budzáková, Mgr. Zuzana Galliková, Mgr. Marek Majerčák, Mgr. Ján Stupák, Tomáš Budzák, Margaréta Majerčáková

Tajomníčka: Bc. Jana Badovská

 

 

Poriadková komisia

Predseda: Ing. Jozef Majerčák
Členovia: Stanislav Koščák. Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková
Tajomníčka: Oprendeková S.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce

Predseda: Bc. Štefan Halčin
Členovia: Ing. Tomáš Hudaček, Štefan Halčin
Tajomníčka: Mária Girgová

Mandátová a volebná komisia

Členovia: Mgr. Ján Stupák, Ing. Marián Špak, Bc. Štefan Halčin

Návrhová komisia

Členovia: Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák