Oddelenia obecného úradu

PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU

Zamestnanec: Mgr. Michal Marhefka
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  • riadi a koordinuje chod obecného úradu a zamestnancov obce
  • zabezpečuje v spolupráci s ostatnými oddeleniami prípravu ro­kovaní obecného zastupiteľstva a ostatných orgánov samosprávy obce a to po stránke organizačnej a technickej.
  • sústreďuje a zabezpečuje rozoslanie  materiálov a odborných podkladov na rokovania OcZ a ostatných orgánov samosprávy obce,
  • zabezpečuje vyhotovovanie zápisníc z rokovania OcZ,
  • zabezpečuje vyhotovovanie  uznesení  z  rokovania  OcZ a rozosiela ich príslušným nositeľom úloh,
  • eviduje sťažnosti, návrhy a podnety poslancov OcZ a občanov,
  • otvára a rozdeľuje doručenú poštu
  • priamo podlieha starostovi obce a riadi sa jeho pokynmi