Oddelenia obecného úradu

UPRATOVAČKA OCÚ

Zamestnanec: Veronika Halčinová

  • Zabezpečuje denné upratovanie objektu obecného úradu
  • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ