Tlačivá žiadostí a podaní

Up

Úrad

Informácia
Veľkosť súboru:
29.26 kB
Dátum zverejnenia:
04. október 2018
 
 
Splnomocnenie
Veľkosť súboru:
45.09 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Čestné vyhlásenie
Veľkosť súboru:
35.29 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Veľkosť súboru:
55.03 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Potvrdenie o pohrebe
Veľkosť súboru:
34.02 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Veľkosť súboru:
91.90 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016