Tlačivá žiadostí a podaní

Up

Miestne dane

Oznámenie vzniku - zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drovbné stavebné odpady 2
Veľkosť súboru:
47.65 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Oznámenie o prevzatí plnenie povinnosti poplatníka - platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Veľkosť súboru:
48.80 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie DP k DzN
Veľkosť súboru:
33.67 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Veľkosť súboru:
45.70 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Veľkosť súboru:
41.52 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva
Veľkosť súboru:
42.43 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje
Veľkosť súboru:
43.42 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty
Veľkosť súboru:
43.51 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za psa
Veľkosť súboru:
42.32 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016
 
 
Oznámenie vzniku - zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Veľkosť súboru:
45.12 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2016