Tlačivá žiadostí a podaní

Up

Kultúrne podujatie

PLÁN ČINNOSTI CVČ
Veľkosť súboru:
40.31 kB
Dátum zverejnenia:
28. jún 2018
 
 
Oznámenie o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie na území obce Lendak v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z.
Veľkosť súboru:
18.03 kB
Dátum zverejnenia:
18. júl 2016
 
 
Súhlas vlastníkov pozemkov k organizovaniu verejných športových podujatí mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel v zmysle zákona č. 1/2014
Veľkosť súboru:
15.44 kB
Dátum zverejnenia:
18. júl 2016
 
 
Žiadosť o udelenie výnimky na podávanie, predaj a požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve v zmysle VZN 001/2008
Veľkosť súboru:
15.02 kB
Dátum zverejnenia:
18. júl 2016