Harmonogram zberu triedeného odpadu pre rok 2017

KOVY

 • 12.06.2017
 • 14.11.2017

NEBEZPEČNÝ ODPAD, ELEKTRO ODPAD

 • 21.03.2017
 • 19.09.2017

PLASTY

 • 22.03.2017
 • 18.05.2017
 • 14.06.2017
 • 09.08.2017
 • 04.10.2017
 • 15.11.2017

SKLO

 • 06.04.2017
 • 20.09.2017