Plán činnosti na rok 2017

V priebehu roka 2017 PrO Lendak má v pláne uskutočniť okrem svojich obvyklých služieb aj tieto práce v obci Lendak:

  • divoké skládky: odstraňovanie vzniknutých skládok
  • MK odvodnenie: ulice Hlavná, Lemeje, Zadná a Zadná hora + vybudovanie lapačov na konci ulice Jána Pavla II. a ulica Pod Kicorou
  • údržba MK - zemné práce + navážka štrku: ulice Hlavná oproti benzínovej stanici, Lemeje, Jarná, Rovinky a Vysoká hora III.
  • potok Gendreje: celkové dokončenie úpravy potoka
  • výstavba budovy PrO Lendak
  • výstavba - rozšírenie kanalizácie: ulice Lemeje - časť, Na úbočí a Športová ulica šatne
  • výstavba vodovodu: na Hlavnej a Poľnej ulici v závislosti od peňazí za vodné a stočné
  • a iné

Všetky aktivity sa budú vykonávať v závislosti od situácie.