Up

Dokumenty

prezenčná listina_092018
Veľkosť súboru:
59.50 kB
Dátum zverejnenia:
20. september 2018
 
 
Materialy XXXXII. zasadania
Veľkosť súboru:
4.09 MB
Dátum zverejnenia:
31. august 2018
 
 
15.6.2018 | Výzva na nahlásenie zmeny dane
Veľkosť súboru:
119.02 kB
Dátum zverejnenia:
20. jún 2018
 
 
Organizačný poriadok PrO
Veľkosť súboru:
352.57 kB
Dátum zverejnenia:
11. február 2017
 
 
16.8.2012 | Inventúrny súpis majetku
Veľkosť súboru:
136.25 kB
Dátum zverejnenia:
16. august 2012
 
 
16.8.2012 | Inventúrny súpis majetku - vodovod
Veľkosť súboru:
107.84 kB
Dátum zverejnenia:
16. august 2012
 
 
16.8.2012 | Protokol o zverení majetku do správy PrO
Veľkosť súboru:
187.02 kB
Dátum zverejnenia:
16. august 2012
 
 
16.8.2012 | Štatút príspevkovej organizácie Obce Lendak - PrO
Veľkosť súboru:
368.12 kB
Dátum zverejnenia:
16. august 2012
 
 
16.8.2012 | Zriaďovacia listina PrO
Veľkosť súboru:
462.28 kB
Dátum zverejnenia:
16. august 2012