Budova PrO Lendak

Postupne sa začalo s prípravnými prácami na rekonštrukcií budovy PrO Lendak. V objekte budú garáže pre nákladné a osobné vozidlá, kancelárie, sklady, šatne a technické zázemie. Na fotografiách je situácia a vizualizácia budovy po dokončení stavebných prác.