Obnova vozového parku PrO Lendak

Počas letných mesiacov PrO Lendak zakúpila kolesový nakladač UN 053.2 po generálnej oprave. Tento nakladač bol odkúpený od firmy Otto Čank, s.r.o. z Detvy. Financie na tento nákup v hodnote 20 400,00 € pochádzajú z ušetrených peňazí počas výstavby kanalizácie v obci. Starý nakladač ostáva detvianskej firme.

Vedenie PrO Lendak