Plán rozvoja Prevádzkarne obce Lendak obdobie 2016-2020

  1. výstavba novej budovy PrO Lendak
  2. výstavba garáží pre potreby PrO Lendak

Čerpalo sa z: Technické služby Kežmarok, Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Mestský podnik s.r.o. Spišská Belá, VPS VYSOKÉ  TATRY, s.r.o.

Vedenie PrO Lendak