Plán rozvoja vozového parku PrO Lendak 2016-2022

 1. viacúčelový stroj (sypač + pluh - zima, čistiaca technika - leto)
 2. vibračná technika (doska, dusadlo)
 3. drobná stavebná technika (vŕtačka, zváračka, kompresor, rezačka...)
 4. pracovná plošina (rozhlas, osvetlenie, orezávanie stromov, oprava dopravného značenia, vianočné osvetlenie); kombinovať pre malé kontajnery, čistiaca technika, pluh, sypač...
 5. malé nákladné vozidlo 1,5 ton (zber elektro odpadu, oleje, bioodpad...)
 6. nákladné vozidlo 9 ton
 7. úžitkový osobný automobil
 8. drvič
 9. traktor + vlečka
 10. bitúmenová technika
 11. cisterna

Poradie je len orientačné.

Čerpalo sa z: Technické služby Kežmarok, Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Mestský podnik s.r.o. Spišská Belá, VPS VYSOKÉ  TATRY, s.r.o.

Vedenie PrO Lendak