Potok Gendreje

Po dlhých rokoch sa konečne dokončili všetky práce na potoku Gendreje, v lokalite Rovinky. Dúfam, že tieto práce budú pre prospech občanov a obce. Toto dlhé časové obdobie prác bolo kvôli prideleným financiám, ktoré každoročne schválilo zastupiteľstvo.