Poškodené komunikácie vplyvom zimy

Nakoľko nateraz došlo ku ukončeniu výkonu zimnej údržby na miestnych komunikácií v obci Lendak za zimné obdobie rokov 2016/2017, žiadame občanov, ktorí zaznamenali stavebno-technické poškodenie na miestnych komunikáciách spôsobených zimnými klimatickými podmienkami, aby to oznámili na PrO do konca apríla. Zimnú údržbu sme sa snažili vykonávať najlepšie v rámci našich technických a personálnych možnosti. Na zlepšenie budeme žiadať navýšenie finančných prostriedkov na nákup techniky pre odhŕňanie snehu na chodníkoch a na nákup nového vozidla so sypačovou nadstavbou a pluhom. Uvidíme ako to dopadne.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Nie všetko patrí do kanalizačného potrubia!

Chcem oznámiť niektorým spoluobčanom, že nie všetko patrí do záchodu a do kanalizačného potrubia. Do kanalizácie nepatria pampersky (aj detské), vložky, tampóny, silonky, ponožky, tielka... Nielenže môžete upchať verejnú kanalizáciu a spôsobiť škodu v ČOV, ale môžete spôsobiť škodu aj sebe. V prípade pokračujúcich problémov a zistenia vinníkov sa budú brať potrebné opatrenia. Treba si uvedomiť dôsledky svojho správania.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Zber plastov a skla

Plasty: 22.3.2017, 18.5.2017, 14.6.2017, 9.8.2017, 4.10.2017, 15.11.2017
SKLO: 6.4.2017, 20.9.2017
KOVY: 12.6.2017, 14.11.2017
NEBEZPEČNÝ  ODPAD: 21.3.2017, 19.9.2017

Pretrvajúce problémy s vodou

Vážený občania, informujem vás o pokračujúcom probléme s vodou aj s istými informáciami.

Prítok pitnej vody do vodojemu nie je rovnaký. To znamená, vody nie je dostatok! Opätovne preto nabádam k predošlým výzvam a to ku skontrolovaniu šácht, vodovodnej prípojky a maximálneho šetrenia vodou. Je to pre nás! Zamestnanci Prevádzkárne obce Lendak riešili nahlásené poruchy a kontrolovali určité miesta odberu pitnej vody. Problém aj tak pretrváva.

Čítať ďalej...

Opätovná výzva na šetrenie vodou!

Vyššie položené domácnosti v obci Lendak už zaznamenali pokles tlaku, alebo úplne zastavenie prítoku pitnej vody. Na základe toho, že prítok vody je stále rovnaký sa da usúdiť, že občania obce Lendak nerešpektujú výzvu na skontrolovanie si vodovodných šácht, vodovodnej prípojky a na výzvu pre šetrenie vodou (umývanie áut, umývanie okien...). Taktiež sa nerešpektuje výzva na zabezpečenie vodovodných šácht pred poškodeným vplyvom počasia. Boli nahlásené nejaké poruchy, ktoré boli riešené, ale aj tak problém naďalej pretrváva. Na základe toho opätovne vyzývam občanov na potrebu skontrolovania šácht, vodovodnej prípojky a maximálneho šetrenia vodou! Je to pre nás všetkých, preto vyzývam k spolupatričnosti! Vžime sa do situácie iných!

Postupne sa bude odstavovať voda na nižšie položených uliciach, aby sa dostala pitná voda aj domácnostiam položeným vyššie a naopak. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, ale nie je to našou vinou.

vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Pracovná ponuka

PrO Lendak príjme do pracovného pomeru administratívneho pracovníka na dobú určitú od 20.02.2017 na skrátený úväzok. Záujemcovia nech sa osobne zastavia v pracovných dňoch na PrO Lendak so životopisom a žiadosťou.

Čítať ďalej...

Vedenie PrO vyzýva

Vedenie PrO vyzýva občanov, aby si skontrolovali vodovodné šachty, prípadne sledovali okolie vodovodného potrubia, či nedochádza k úniku vody. Zároveň vyzýva občanov k maximálnemu šetreniu vodou z dôvodu poklesu vody vo vodojeme!

Pracovná ponuka

PrO Lendak príjme do pracovného pomeru dvoch zamestnancov na dobú určitú od 15.02.2017. Záujemcovia so žiadosťami nech sa osobne zastavia v pracovných dňoch na PrO Lendak. Požiadavky na zamestnanca sú:

  • vodičský preukaz skupiny C a základná starostlivosť o vozidlo
  • minimálne 2 roky praxe na stavbách (inžinierske stavby a pozemné stavby) a zdravotná spôsobilosť (práca vo výškach)
  • čestnosť
  • chuť pracovať
  • lojálnosť k firme
  • pracovitosť a svedomitosť
  • seriózne správanie

Uprednostňujeme uchádzačov s praxou a potrebným vzdelaním.


vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Výzva na rešpektovanie zákazu odstavenia motorových vozidiel

Vyzývame občanov, aby rešpektovali informáciu o zákaze odstavenia motorových vozidiel na miestnych komunikáciách (ďalej len „MK“) v obci počas zimnej údržby (ďalej len „ZÚ“). Týka sa to aj všetkých mechanizmov a predmetov (vlečky, vozíky, hromady štrku, dreva a i. ), ktoré môžu zasahovať do MK a tým znemožňovať ZÚ. V prípade nerešpektovania zákazu sa môže daný úsek MK vylúčiť zo ZÚ.

Taktiež vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby pri vyhlásení meteorologickej výstrahy, mimoriadnej situácie, svoju jazdu v sťažených podmienkach zvážili, prispôsobili stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.

Zabezpečenie vodovodnej šachty

Vyzývame občanov, aby si vo svojom vlastnom záujme zabezpečili svoje vodovodné šachty pred prípadným poškodením vplyvom nepriaznivého počasia. Apelujeme aj o zabezpečenie tých šácht, kde sa nikto nezdržiava.