Výstavba splaškovej kanalizácie

Kanalizačná sieť sa rozšírila na ulici Lemeje - časť a na Športovej ulici. Samozrejme súčasťou výstavby boli aj kanalizačné prípojky, kde sa mohli napojiť domácnosti a tiež budova šatní. Na týchto uliciach sú hlavné práce ukončené, bude sa tam vykonávať už len dosyp materiálu a jeho vyrovnávanie. Práce na rozširovaní kanalizačnej sieti pokračujú v lokalite Na úbočí.