Obec Lendak
ObecLendak

Projekty

Rozvoj a podpora potenciálu cestovného ruchu v obci Gródek nad Dunajcem a obec LendakLogotyp

Názov projektu: Rozvoj a podpora potenciálu cestovného ruchu v obci Gródek nad Dunajcem                                 a obec Lendak

Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Číslo mikroprojektu: INT/ET/TAT/1/III/B/0214

Vedúci partner projektu: Gmina Gródek nad Dunajcem (http://www.gminagrodek.pl)

Partner mikroprojektu č. 1: Obec Lendak (http://www.lendak.sk)

Partner mikroprojektu č. 2: Fundacja Horyzont 360 (http://www.fundacjahoryzont360.pl)

Obdobie realizácie projektu: január 2020 - jún 2021

Hodnota projektu: 136 292,88 EUR

Spolufinancovanie z fondov Európskej únie: 73,37 % Európsky fond regionálneho rozvoja

Viac informácií k projektu nájdete tu (295.6 kB)

 

"Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia"

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš realizuje dopytovo-orientovaný projekt:
"Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia"

PARTNEROM PROJEKTU JE AJ OBEC LENDAK

„Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade v obci Lendak“

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK VO VÝŠKE: 146 300 EUR
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Kniha Lendak - 2. vydanie

Kniha LENDAK ocenená Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici, ako Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2011 a porota udelila dielu Lendak 2. miesto v kategórii KNIHY, Knihy o obciach – monografické publikácie.
Keďže knihu už niekoľko rokov nebolo možné zohnať a stále bol o ňu veľký záujem, rozhodli sme sa pre jej 2. vydanie v náklade 1 000 ks. Kniha ja aktualizovaná a doplnená o svedectvá rehoľných sestier z Lendaku, povesti o Lendaku, pátra Františka Špaka a iných zaujímavosti. Kniha je k dispozícii pre širokú verejnosť na Obecnom úrade v Lendaku na odd. kultúry a v obecnej knižnici.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci Mikroprogramu PSK 2021.

Rekonštrukcia chodníka na ul. Školská v Lendaku

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

Rozvoj a podpora potenciálu cestovného ruchu v obci Gródek nad Dunajcem a obec Lendak

Rozvoj a podpora potenciálu
cestovného ruchu v obci Gródek nad Dunajcem a obec Lendak

Vybavenie učební

Realizácia projektu: 2019

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Wifi pre Teba - Obec Lendak

Internet pre verejnosť vo vybraných lokalitách obce.

Zberný dvor

Realizácia projektu: 03/2017 - 07/2019