04.03.2019 | IV. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                          P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m 

  1. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 4. marec 2019

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

Čítať ďalej...