17.10.2019 | Výzva na predkladanie ponúk - Autobusová zastávka „BREDVZI“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Stavebné práce


1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
    Úradný názov a sídlo: Obec Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak
    Krajina: Slovensko
    IČO: 00326321
    Kontaktné miesto: Obecný úrad Lendak
    Kontaktná osoba: Mgr. Michal Marhefka, prednosta OcÚ
    Telefón: +421 911 110 419
    E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
    Internetová adresa: www.lendak.sk


Obec Lendak je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných prostriedkov.


2. Názov predmetu zákazky: „Autobusová zastávka BREDVZI“

Viac v prílohe: