25.05.2019 | Eurovoľby 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu z 25.5.2019 v obci Lendak

 

Počet Voličov zapísaných v zozname voličov        3689

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní       689

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                    689

Počet odovzdaných platných hlasov                      668

 

Počet získaných hlasov podľa poradia:

 

 1. Kresťanskodemokratické hnutie 299
 2. Kresťanská demokracia – Život a prosperita 127
 3. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 92
 4. SMER – Sociálna demokracia 32
 5. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia 27
 6. Kresťanská únia 26
 7. Sloboda a Solidarita 21
 8. Slovenská národná strana14

7.Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti  (Oľano)      12

 1. SME RODINA - Boris Kollár 9
 2. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 4
 3. Demokratická strana 2
 4. NÁRODNÁ KOALÍCIA 1

Obec Lendak vytvorila 4 volebné okrsky:

1. volebný okrsok - Obecný úrad, Kostolná č.14, Lendak

Kostolná, Na Kosorku, Partizánska, Revolučná, Jána Pavla II, Potočná,

2. volebný okrsok - Spojená škola, Školská 5, Lendak

Hlavná, Zadná, Poľná, Sv. Rodiny, Školská

3. volebný okrsok - Spojená škola, Školská 5, Lendak

Jarná, Letná, Slnečná, Nová, Mlynská

4. volebný okrsok – bývalé KINO GORAL, Kostolná 12 Lendak

Jána Vojtaššáka, Lemeje, Na úbočí, Pod Kicorou, Rovinky, Sv. Mikuláša, Športová,

Vysoká hora, Tatranská, Zadná hora

Poučenie pre voliča

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii
svoju totožnosť predložením platného občianskeho preukazu.

Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie

lístky do zapečatenej schránky na to určenej, inak sa dopustí priestupku.

Hlasovací preukaz si môžete vybaviť do 24.5.2019 do 15.30 hod na Matrike v Lendaku.