Up

Zmluvy 2018

Veľkosť súboru:
1.33 MB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2019
Zmluvná strana:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 
 
27.09.2018 | Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Veľkosť súboru:
287.09 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2019
Zmluvná strana:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 
 
09.02.2018 | Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Veľkosť súboru:
354.11 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2019
Zmluvná strana:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 
 
19.01.2018 | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Veľkosť súboru:
208.10 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2019
Zmluvná strana:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 
 
26.06.2018 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Veľkosť súboru:
194.92 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2019
Zmluvná strana:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 
 
14.12.2018 | Dodatok č. 2 Z mluvy o poskytnutí NFP
Veľkosť súboru:
37.54 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2019
Zmluvná strana:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 
 
14.09.2018 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
Veľkosť súboru:
37.64 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2019
Zmluvná strana:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 
 
17. 12. 2018 | Dohoda o právnej pomoci
Veľkosť súboru:
28.96 kB
Dátum zverejnenia:
16. január 2019
Zmluvná strana:
JUDr. Sylvia Leščáková, advokát
 
 
10.12.2018 | Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu
Veľkosť súboru:
65.50 kB
Dátum zverejnenia:
05. január 2019
Zmluvná strana:
Ing. Mária Kyselová
 
 
20.12.2018 | Zmluva o poskytování webové služby Tritius
Veľkosť súboru:
26.35 kB
Dátum zverejnenia:
20. december 2018
Zmluvná strana:
Tritius Solutions a.s.
 
 
07.12.2018 | Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov
Veľkosť súboru:
98.96 kB
Dátum zverejnenia:
18. december 2018
Zmluvná strana:
TOPSET Solutions s.r.o.
 
 
13.12.2018 | Zmluva o zrušení vecného bremena
Veľkosť súboru:
121.46 kB
Dátum zverejnenia:
17. december 2018
Zmluvná strana:
Helena Budzáková, rod. Budzáková a Tomáš Budzák, rod. Budzák
 
 
29.11.2018 | Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
Veľkosť súboru:
33.12 kB
Dátum zverejnenia:
29. november 2018
Zmluvná strana:
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
 
 
19.11.2018 | Zmluva o aktualizácii programov,systémovej podpore a licenčná zmluva
Veľkosť súboru:
595.52 kB
Dátum zverejnenia:
19. november 2018
Zmluvná strana:
TOPSET Solutions s.r.o.
 
 
20.6.2008 | Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve
Veľkosť súboru:
40.92 kB
Dátum zverejnenia:
16. november 2018
 
 
9.11.2018 | Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve 55-2016
Veľkosť súboru:
49.00 kB
Dátum zverejnenia:
09. november 2018
 
 
6.11.2018 | Súhrná správa PrO za 3. štvrťrok 2018
Veľkosť súboru:
115.43 kB
Dátum zverejnenia:
09. november 2018
 
 
23.10.2018 | Nájomná zmluva
Veľkosť súboru:
47.50 kB
Dátum zverejnenia:
29. október 2018
 
 
12.10.2018 | Zmluva o dielo
Veľkosť súboru:
114.85 kB
Dátum zverejnenia:
29. október 2018
 
 
17.10.22018 | Kúpna zmluva
Veľkosť súboru:
93.84 kB
Dátum zverejnenia:
22. október 2018