Up

Zmluvy 2019

14.01.2020 | Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania Sociálnej služby - 1.časť
Veľkosť súboru:
16.83 kB
Dátum zverejnenia:
14. január 2020
Zmluvná strana:
Spišská katolícka charita
 
 
14.01.2020 | Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania Sociálnej služby - 2.časť
Veľkosť súboru:
17.30 kB
Dátum zverejnenia:
14. január 2020
Zmluvná strana:
Spišská katolícka charita
 
 
19.12. 2019 | Kúpna zmluva - Lizáková, Halčinová
Veľkosť súboru:
189.08 kB
Dátum zverejnenia:
20. december 2019
Zmluvná strana:
Lizáková Anna, rod. Galliková, Halčinová Mária, rod. Galliková,
 
 
19.12. 2019 | Kúpna zmluva - Gallik, Jašnák
Veľkosť súboru:
190.70 kB
Dátum zverejnenia:
20. december 2019
Zmluvná strana:
Gallik Milan, Galliková Anna, rod. Budzáková, Jašňák Peter, Jašňáková Eva, rod. Galliková
 
 
13.12.2019 | Nájomná zmluva Danuta Dobosz – kino Goral 2020
Veľkosť súboru:
51.50 kB
Dátum zverejnenia:
17. december 2019
Zmluvná strana:
Dobosz Danuta
 
 
10.12.2019 | Kúpna zmluva - Lizák, Birošík - 1
Veľkosť súboru:
190.43 kB
Dátum zverejnenia:
11. december 2019
Zmluvná strana:
Lizák Ján, Lizáková Renáta, rod. Majerčáková, Birošík Stanislav
 
 
10.12.2019 | Kúpna zmluva - Lizák, Birošík - 2
Veľkosť súboru:
190.55 kB
Dátum zverejnenia:
11. december 2019
Zmluvná strana:
Lizák Ján, Lizáková Renáta, rod. Majerčáková, Birošík Stanislav
 
 
10.12.2019 | Dohoda č.19/46/010/5 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Veľkosť súboru:
21.28 kB
Dátum zverejnenia:
11. december 2019
Zmluvná strana:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
 
 
10.12.2019 | Dodatok č. 13 k nájomnej zmluve č. 55/2016
Veľkosť súboru:
52.50 kB
Dátum zverejnenia:
11. december 2019
Zmluvná strana:
Lucia Gildeinová
 
 
10.12.2019 | Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu č. OV/05/91/056/2019
Veľkosť súboru:
27.38 kB
Dátum zverejnenia:
11. december 2019
Zmluvná strana:
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
 
 
05.12.2019 | Kúpna zmluva - parcela - Gallik
Veľkosť súboru:
187.38 kB
Dátum zverejnenia:
06. december 2019
Zmluvná strana:
Gallik Jozef
 
 
05.12.2019 | Kúpna zmluva - parcela - Bobková
Veľkosť súboru:
187.20 kB
Dátum zverejnenia:
06. december 2019
Zmluvná strana:
Bobková Bernadeta, rod. Galliková
 
 
05.12.2019 | Kúpna zmluva - parcela - Halčín
Veľkosť súboru:
187.99 kB
Dátum zverejnenia:
06. december 2019
Zmluvná strana:
Halčin František
 
 
05.12.2019 | Kúpna zmluva - parcela - Bobková
Veľkosť súboru:
187.24 kB
Dátum zverejnenia:
06. december 2019
Zmluvná strana:
Bobková Bernadeta, rod. Galliková
 
 
05.12.2019 | Kúpna zmluva - parcela - Halčín
Veľkosť súboru:
189.18 kB
Dátum zverejnenia:
06. december 2019
Zmluvná strana:
Halčín František, Halčín Tomáš
 
 
05.12.2019 | Kúpna zmluva - parcela - Budzák, Ripka
Veľkosť súboru:
189.18 kB
Dátum zverejnenia:
06. december 2019
Zmluvná strana:
Budzák Tomáš, Ripka Ján
 
 
03.12.2019 | Zmluva o zriadení vecného bremena – VSD, a. s.
Veľkosť súboru:
54.96 kB
Dátum zverejnenia:
03. december 2019
Zmluvná strana:
Východoslovenská distribučná, a.s.
 
 
03.12. 2019 | Dodatok č.7/2019 k zmluve č. 1/2011 o Zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
Veľkosť súboru:
23.43 kB
Dátum zverejnenia:
03. december 2019
Zmluvná strana:
Spišská katolícka charita Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves
 
 
02.12. 2019 | Kúpna zmluva - parcela - Budzák
Veľkosť súboru:
187.21 kB
Dátum zverejnenia:
03. december 2019
Zmluvná strana:
Budzák Tomáš, rod. Budzák
 
 
02.12. 2019 | Kúpna zmluva - parcela - Gallíková
Veľkosť súboru:
187.30 kB
Dátum zverejnenia:
03. december 2019
Zmluvná strana:
Galliková Žofia, rod. Galliková