Up

Zmluvy 2019

07.10.2019 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, č. zmluvy ZoP/2019/392-BZ
Veľkosť súboru:
111.34 kB
Dátum zverejnenia:
07. október 2019
Zmluvná strana:
Východoslovenská distribučná, a.s.
 
 
04.09.2019 | Kúpna zmluva - parcela C1748/89
Veľkosť súboru:
97.49 kB
Dátum zverejnenia:
04. september 2019
Zmluvná strana:
Nebusová Mária, Rojtášová Edita, Suchanovská Helena
 
 
04.09.2019 | Dodatok - kúpna zmluva - parcela C1748/89
Veľkosť súboru:
100.42 kB
Dátum zverejnenia:
04. september 2019
Zmluvná strana:
Štefan Budzák, Viera Budzáková
 
 
03.09.2019 | Zmluva č.01/2019/2050004 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytujúcu sociálne služby – denný stacionár - 1
Veľkosť súboru:
17.41 kB
Dátum zverejnenia:
03. september 2019
Zmluvná strana:
Spišská katolícka charita
 
 
03.09.2019 | Zmluva č.01/2019/2050004 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytujúcu sociálne služby – denný stacionár - 2
Veľkosť súboru:
18.48 kB
Dátum zverejnenia:
03. september 2019
Zmluvná strana:
Spišská katolícka charita
 
 
03.09.2019 | Zmluva č.01/2019/2050004 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytujúcu sociálne služby – denný stacionár - 3
Veľkosť súboru:
19.48 kB
Dátum zverejnenia:
03. september 2019
Zmluvná strana:
Spišská katolícka charita
 
 
28.08.2019 | Dodatok č.1 - Zmluva o poskytovaní služieb
Veľkosť súboru:
25.60 kB
Dátum zverejnenia:
28. august 2019
Zmluvná strana:
Euro Dotácie, a. s.
 
 
28.08.2019 | Dodatok č.2 - Zmluva o poskytovaní služieb
Veľkosť súboru:
19.82 kB
Dátum zverejnenia:
28. august 2019
Zmluvná strana:
Euro Dotácie, a. s.
 
 
19.08.2019 | Dodatok č.4
Veľkosť súboru:
38.66 kB
Dátum zverejnenia:
19. august 2019
Zmluvná strana:
Slovenská agentúra životného prostredia
 
 
19.08.2019 | Dodatok č.6
Veľkosť súboru:
206.61 kB
Dátum zverejnenia:
19. august 2019
Zmluvná strana:
Slovenská agentúra životného prostredia
 
 
Zmluva o pripojení
Veľkosť súboru:
33.14 kB
Dátum zverejnenia:
12. august 2019
 
 
Veľkosť súboru:
194.20 kB
Dátum zverejnenia:
12. august 2019
 
 
Dodatok č. 12 k nájomnej zmluve č. 55/2016
Veľkosť súboru:
55.92 kB
Dátum zverejnenia:
12. august 2019
 
 
Dodatok č. 1 k ZoD ZD Lendak
Veľkosť súboru:
136.55 kB
Dátum zverejnenia:
02. august 2019
Zmluvná strana:
RG ATELIÉR s.r.o.
 
 
18.07.2019 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Veľkosť súboru:
50.26 kB
Dátum zverejnenia:
18. júl 2019
Zmluvná strana:
Obec Lendak
 
 
11.06.2019 | Zmluva o združenej dodávke plynu
Veľkosť súboru:
53.72 kB
Dátum zverejnenia:
16. jún 2019
Zmluvná strana:
innogy Slovensko s.r.o
 
 
28.05.2019 | zmluva na výkon stavebného dozoru
Veľkosť súboru:
58.27 kB
Dátum zverejnenia:
16. jún 2019
 
 
13.05.2019 | Zmluva o dielo most Potočna
Veľkosť súboru:
115.10 kB
Dátum zverejnenia:
29. máj 2019
 
 
28.05.2019 | Zmluva stavebný dozor
Veľkosť súboru:
132.27 kB
Dátum zverejnenia:
29. máj 2019
Zmluvná strana:
Obec Lendak
 
 
Veľkosť súboru:
264.71 kB
Dátum zverejnenia:
29. máj 2019
Zmluvná strana:
Obec Lendak