Up

Zmluvy 2019

27.05.2019 | hromadná licenčná zmluva
Veľkosť súboru:
83.96 kB
Dátum zverejnenia:
28. máj 2019
 
 
Zmluva o dielo – asfaltovanie ulíc – druhá vrstva – 2019
Dátum zverejnenia:
05. máj 2019
Zmluvná strana:
Obec Lendak
 
 
Zmluva č.39 535 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dátum zverejnenia:
05. máj 2019
Zmluvná strana:
Obec Lendak
 
 
14/2019 Zmluva RKFÚ lyžovačka
Dátum zverejnenia:
05. máj 2019
Zmluvná strana:
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Lendak
 
 
15.04.2019 | ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
Veľkosť súboru:
151.02 kB
Dátum zverejnenia:
26. apríl 2019
Zmluvná strana:
Štefan Halčin
 
 
Zmluva o tanečnom programe
Veľkosť súboru:
47.56 kB
Dátum zverejnenia:
26. apríl 2019
Zmluvná strana:
BD-production, s. r. o.
 
 
06.02.2019 | Zmluva o poskytnutí NFP
Veľkosť súboru:
973.21 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2019
Zmluvná strana:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 
 
15.04.2019 | Dodatok č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP
Veľkosť súboru:
208.83 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2019
Zmluvná strana:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 
 
15.03.2019 | Kúpna zmluva č. 03/2019
Veľkosť súboru:
191.08 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2019
Zmluvná strana:
Prevádzkareň obce Lendak
 
 
01.04.2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru
Veľkosť súboru:
150.74 kB
Dátum zverejnenia:
15. apríl 2019
Zmluvná strana:
Ing. Marián Špak
 
 
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
Veľkosť súboru:
88.51 kB
Dátum zverejnenia:
14. apríl 2019
Zmluvná strana:
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
 
 
Zmluva o poskyt. služieb - ochrana pred požiarmi, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Veľkosť súboru:
52.74 kB
Dátum zverejnenia:
14. apríl 2019
Zmluvná strana:
Obec Lendak
 
 
Kúpna zmluva - nábytok do odborných učební
Veľkosť súboru:
234.53 kB
Dátum zverejnenia:
14. apríl 2019
Zmluvná strana:
Škola.sk, s.r.o.
 
 
Kúpna zmluva - IKT a SW pre odborné učebne
Veľkosť súboru:
198.77 kB
Dátum zverejnenia:
14. apríl 2019
Zmluvná strana:
Škola.sk, s.r.o.
 
 
Kúpna zmluva - didaktické pomôcky pre odborné učebne
Veľkosť súboru:
337.24 kB
Dátum zverejnenia:
14. apríl 2019
Zmluvná strana:
Škola.sk, s.r.o.
 
 
Dodatok č. 3 k Zmluve č.1/2011 o zabezpečení poskyt. soc. služby
Veľkosť súboru:
70.18 kB
Dátum zverejnenia:
14. apríl 2019
Zmluvná strana:
Spišská katolícka charita
 
 
27.03.2019 | Dodatok č.11 k náj. zmluve č.55/2016 Gildeinová
Veľkosť súboru:
51.50 kB
Dátum zverejnenia:
14. apríl 2019
Zmluvná strana:
Lucia Gildeinová
 
 
Dohoda o skončení nájmu
Veľkosť súboru:
19.91 kB
Dátum zverejnenia:
25. marec 2019
Zmluvná strana:
Ing. Marián Špak
 
 
06.02.2019 | Nájomná zmluva_Alena Kedzuchová
Veľkosť súboru:
150.45 kB
Dátum zverejnenia:
21. marec 2019
Zmluvná strana:
Prevádzkareň obce Lendak, p.o. (PrO)
 
 
21.03.2019 | Kúpna zmluva - kanalizačné šachty
Veľkosť súboru:
194.13 kB
Dátum zverejnenia:
21. marec 2019
Zmluvná strana:
Prevádzkareň obce Lendak