Lendacká jedenástka – pravidlá

Kategória muži

V kategórii mužov môžu súťažiť všetci, ktorí skončili 15. rok veku bez rozdielu pohlavia

Súťažiaci si môže kúpiť ľubovoľný počet lístkov, ale len do skončenia prvej série

Kope sa v poradí ako si jednotliví súťažiaci kupovali lístky

Do finále postupujú súťažiaci, ktorí na jeden lístok nastrieľali 5 úspešných pokusov, pričom v prípade, ak bol niektorý súťažiaci úspešný na viac ako jeden lístok, tieto mu prepadajú /nie je možnosť ho dať inému v základnej časti neúspešnému súťažiacemu – každý kope sám za seba/

Brankári sa pravidelne striedajú vždy po troch pokusoch, vo finálovej časti po jednom pokuse

O platnosti jednotlivých streleckých pokusov rozhoduje rozhodca.

Kategória prípravka a  starší žiaci

V kategórii prípravky sa môžu súťažiť všetci, ktorí v tomto roku ukončili max. 4. ročník ZŠ bez rozdielu pohlavia

V kategórii st. žiakov sa môžu súťažiť všetci, ktorí v tomto roku ukončili 5. až 9. ročník ZŠ bez rozdielu pohlavia

Súťažiaci si môže kúpiť ľubovoľný počet lístkov, ale len do skončenia prvej série

Kope sa v poradí ako si jednotliví súťažiaci kupovali lístky

Do finále postupujú súťažiaci, ktorí na jeden lístok nastrieľali 3 úspešne pokusy, pričom v prípade ak bol niektorý súťažiaci úspešný na viac ako jeden lístok, tieto mu prepadajú /nie je možnosť ho dať inému v základnej časti neúspešnému súťažiacemu – každý kope sám za seba/

Brankári sa pravidelne striedajú vždy po troch pokusoch, vo finálovej časti po jednom pokuse

O platnosti jednotlivých streleckých pokusov rozhoduje rozhodca

Kategória ženy a dievčatá

V kategórii žien a dievčat môžu súťažiť všetky ženy a dievčatá bez rozdielu veku

Súťažiaca si môže kúpiť ľubovoľný počet lístkov, ale len do skončenia prvej série.

Kope sa v poradí ako si jednotlivé súťažiace kupovali lístky.

Do finále postupujú súťažiace, ktoré na jeden lístok nastrieľali 2 úspešné pokusy, pričom v prípade, ak bola niektorá súťažiaca úspešná na viac ako jeden lístok, tieto jej prepadajú /nie je možnosť ho dať inej v základnej časti neúspešnej súťažiacej – každá kope samá za seba/

Brankári sa pravidelne striedajú vždy po troch pokusoch, vo finálovej časti po jednom pokuse.

O platnosti jednotlivých streleckých pokusov rozhoduje rozhodca.

V každej kategórií budú ocenení prví traja, ale len za predpokladu splnenia podmienok účasti vo finále !!!