30.12.2019 | Vianočný šachový turnaj Lendak 2019

Vianočný šachový turnaj Lendak 2019

Vianočný šachový turnaj jednotlivcov LENDAK 2019 sa tradične uskutočnil, na sviatok sv. Štefana, 26. decembra v priestoroch Spojenej školy Lendak. Podujatie sa koná pod záštitou Obce Lendak, hlavným organizátorom je náš šachový klub ŠK CVČ Lendak. Cieľom akcie je propagovať kráľovskú hru v našej obci, ale takisto oceniť úspechy našich šachistov, ktoré boli dosiahnuté počas kalendárneho roka. Turnaj je, v posledných rokoch, venovaný predovšetkým našim mladým nádejam, hralo sa v štyroch žiackych kategóriách a v kategórii dospelých – ženy a muži zvlášť. 

Čítať ďalej...

Vianočný šachový turnaj Lendak 2018

Vianočný šachový turnaj jednotlivcov LENDAK 2018 sa tradične uskutočnil, na sviatok sv. Štefana, 26.
decembra v priestoroch Spojenej školy Lendak. Podujatie sa koná pod záštitou Obce Lendak, hlavným
organizátorom je náš šachový klub ŠK CVČ Lendak. Cieľom akcie je propagovať kráľovskú hru v našej
obci, ale takisto oceniť úspechy našich šachistov, ktoré boli dosiahnuté počas kalendárneho roka.
Turnaj je, v posledných rokoch, venovaný predovšetkým našim mladým nádejam, hralo sa v štyroch
žiackych kategóriách a v kategórii dospelých – ženy a muži zvlášť.

Čítať ďalej...

Šachisti majstrami okresu

V piatok, 9. novembra 2018, sa uskutočnilo Okresné kolo v šachu žiakov základných škôl po ročnej pretávke opäť v Lendaku.

Škola mohla, v zmysle propozícií, prihlásiť na súťaž troch chlapcov a tri dievčatá. Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl, dokopy 12 chlapcov a 9 dievčat, hrali sa súbežne dva turnaje, osobitne pre chlapcov a dievčatá. Hralo sa na 5 kôl s tempom 2 x 20 minút. Prví traja v každej kategórii postupujú na krajské kolo. Hodnotená bola taktiež súťaž družstiev.

Čítať ďalej...

Lendacký mládežnícky šach v sezóne 2017/2018

Po skončení školského roka nastáva čas bilancovania a hodnotenia. Ponúkam teda obzretie sa za výsledkami našej šachovej mládeže v uplynulej sezóne.

Základom účinkovania šachistov na turnajoch je pravidelná krúžková činnosť. Už niekoľko rokov pracuje v CVČ šachový krúžok pre žiakov  ZŠ. V uplynulom roku bolo v krúžku zapísaných 40 žiakov. Stretávali sme sa každý piatok. Žiaci boli rozdelení do troch skupín na základe výkonnosti, takže na jednu skupinu pripadala hodina krúžkovej činnosti týždenne. Niektorí po čase odišli, ale bolo aj dosť takých prípadov, že sa žiaci nahlásili dodatočne. Z personálnych   dôvodov prestal pracovať šachový krúžok pre deti z MŠ. Netreba zabudnúť, že stále pokračujeme v celoslovenskom projekte Šach na školách v rámci ktorého majú druháci v rozvrhu jednu hodinu šachu týždenne.

Čítať ďalej...

Skončila šachová liga

Skončila šachová liga.om

Je za nami ďalšia ligová sezóna. Šachový klub ŠK CVČ Lendak našu obec už niekoľko rokov reprezentuje v súťaži družstiev. Tento ročník sme opäť hrali III. Ligu skupinu D1 a po minuloročnom 5. mieste sme chceli pozíciu ešte vylepšiť. Zmenilo sa hracie tempo na 2 x 90 minút na prvých 40 ťahov s prídavkom 2 x 30 minút na dohratie partie a s bonusom 30 sekúnd na každý ťah. Ťahy sa zapisujú. Súťaž je zastrešená Slovenským šachovým zväzom a finančne ju podporila Obec Lendak.

Čítať ďalej...