22.10. 2019 | Barborka Konopová majsterkou okresu - šach

Barborka Konopová majsterkou okresu

V piatok, 18. októbra 2019, sa uskutočnilo Okresné kolo v šachu žiakov základných škôl. Usporiadateľom bola ZŠ sv. Kríža v Kežmarku.

Škola mohla, v zmysle propozícií, prihlásiť na súťaž dvoch chlapcov a dve dievčatá. Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl, dokopy 12 chlapcov a 4 dievčatá, hrali sa súbežne dva turnaje, osobitne pre chlapcov a dievčatá. Chlapci hrali švajčiarskym systémom 5 kôl s tempom 2 x 15 minút, dievčatá sa stretli každá s každou. Prví traja v každej kategórii postupujú na krajské kolo. Hodnotená bola taktiež súťaž družstiev.

Lendacký mládežnícky šach opäť potvrdil vysokú kvalitu. Po odchode deviatakov na stredné školy sa nám zatiaľ darí nahradzovať ich mladšími hráčmi. Opäť zabrali dievčatá. Majsterkou okresu sa stala Barborka Konopová – V.D, druhé miesto obsadila Blažena Halčinová – VI.C (obe postúpili na kraj). Chlapci však tiež nesklamali. Postup na kraj si vybojoval Štefan Strela – IX.A, ktorý skončil druhý, Florián Stolár – V.B bol siedmy. Na základe týchto umiestnení sme skončili na 2. mieste v súťaži družstiev, taktiež s postupom na krajské kolo (počítali sa obe umiestnenia chlapcov a najlepšie umiestnenie dievčaťa). Verím, že ani v budúcnosti nebudeme bez šancí.

 

Ing. Tomáš Hudáček

 

 

 

 

 

 

Prílohy: