Lendacký mládežnícky šach v sezóne 2017/2018

Po skončení školského roka nastáva čas bilancovania a hodnotenia. Ponúkam teda obzretie sa za výsledkami našej šachovej mládeže v uplynulej sezóne.

Základom účinkovania šachistov na turnajoch je pravidelná krúžková činnosť. Už niekoľko rokov pracuje v CVČ šachový krúžok pre žiakov  ZŠ. V uplynulom roku bolo v krúžku zapísaných 40 žiakov. Stretávali sme sa každý piatok. Žiaci boli rozdelení do troch skupín na základe výkonnosti, takže na jednu skupinu pripadala hodina krúžkovej činnosti týždenne. Niektorí po čase odišli, ale bolo aj dosť takých prípadov, že sa žiaci nahlásili dodatočne. Z personálnych   dôvodov prestal pracovať šachový krúžok pre deti z MŠ. Netreba zabudnúť, že stále pokračujeme v celoslovenskom projekte Šach na školách v rámci ktorého majú druháci v rozvrhu jednu hodinu šachu týždenne.

Som zástancom myšlienky, že najlepším tréningom v akomkoľvek športe je súťažný zápas. Slovenský šachový zväz, mimochodom počtom členov najväčší športový zväz na Slovensku, organizuje v tomto smere množstvo podujatí. Pre začiatočníkov ide predovšetkým o seriál turnajov, ktorých výsledky sa započítavajú do Grand Prix SR mládeže v šachu. Decká sú rozdelené do troch kategórií podľa veku a to do 8, 11 a 14 rokov, zvlášť chlapci a dievčatá. Do celkového poradia sa započítava 6 najlepších výsledkov z turnajov, pričom prvých 10 hráčov v každej kategórii postupuje do semifinále a odtiaľ prví traja do celoslovenského finále.

Tohto ročníka sa do súťaže zapojilo 1420 hráčov z 284 oddielov z celého Slovenska, pričom sa odohralo dovedna 90 turnajov. Som hrdý na to, že v kalendári turnajov nechýba turnaj v Lendaku, ktorý organizujeme u nás pravidelne v mesiaci október. Taktiež účasť našich detí je pomerne vysoká, prezentujeme sa hlavne v seriáli turnajov Liga mládeže Spiša a TALENT v Liptovskom Mikuláši. V uplynulom roku sa turnajov aktívne zúčastnilo 17 žiakov, ktorí dovedna nazbierali 2573 bodov, čo predstavuje celkovo 14. miesto na Slovensku (zdroj www.gpx.jogo.sk). Oproti minulému roku sme poskočili o jedno miesto dopredu. Tieto čísla hovoria o tom, že sa nám darí napĺňať prioritu – rozširovanie a zvyšovanie záujmu o šach v obci. Do semifinále v Bardejove postúpili dve hráčky, Paulína  Stolárová – V.A a Barborka Konopová – III.D. Žiaľ, nedarilo sa im a do finále sme tohto roku nepostúpili.

Celá táto činnosť by nebola možná bez podpory školy, obecného zastupiteľstva a rodičov detí. Vyžaduje si to veľa úsilia a trpezlivosti. Úspechy sa dostavujú len pomaly, po mnohoročnom tréningu a po mnohých prehrách. Šach je beh na dlhé trate, je potrebné vytrvať.

Ďakujem všetkým zainteresovaným a prajem veľa úspechov v ďalšom šachovom raste.Ing. Tomáš Hudáček, vedúci šachového krúžku