Šachisti majstrami okresu

V piatok, 9. novembra 2018, sa uskutočnilo Okresné kolo v šachu žiakov základných škôl po ročnej pretávke opäť v Lendaku.

Škola mohla, v zmysle propozícií, prihlásiť na súťaž troch chlapcov a tri dievčatá. Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl, dokopy 12 chlapcov a 9 dievčat, hrali sa súbežne dva turnaje, osobitne pre chlapcov a dievčatá. Hralo sa na 5 kôl s tempom 2 x 20 minút. Prví traja v každej kategórii postupujú na krajské kolo. Hodnotená bola taktiež súťaž družstiev.

Ešte stále sme v okrese najlepší. Po odchode deviatakov na stredné školy sa nám zatiaľ darí nahradzovať ich mladšími hráčmi. Opäť zabrali dievčatá. Majsterkou okresu sa stala Ivana Stolárová – IX.C, tretie miesto obsadila jej sestra Paulína Stolárová – VI.A (obe postúpili na kraj) a siedma skončila Blažena Halčinová – V.C. Chlapci však tiež nesklamali. Postup na kraj si vybojoval Štefan Strela – VIII.A, ktorý skončil tretí, Dávid Selvek – VI.C bol ôsmy a Ján Selvek – VI.C desiaty. Na základe týchto umiestnení sme suverénne vyhrali aj súťaž družstiev, taktiež s postupom na krajské kolo. Vzhľadom na vek našich hráčov si myslím, že ani v budúcnosti nebudeme bez šancí.

Ing. Tomáš Hudáček