Vyúčtovanie účelovej dotácie

Na základe vypracovaného a podaného projektu bola Šachovému klubu ŠK CVČ Lendak poskytnutá účelová dotácia od Slovenského šachového zväzu pre kalendárny rok 2017 vo výške 250,95 eur. Prostriedky boli určené na podporu práce s mládežou a boli použité na refundáciu nákladov podľa nasledujúcej tabuľky. Povinnosťou prijímateľa dotácie bolo zverejniť vyúčtovanie na webovej stránke.

Ing. Tomáš Hudáček, predseda ŠK CVČ Lendak

Šachisti majstrami okresu

V stredu, 11. októbra 2017, sa uskutočnilo Okresné kolo v šachu žiakov základných škôl. Po 4-ročnom organizovaní turnaja u nás v Lendaku, úlohu organizátora tohto podujatia teraz zobralo na seba CVČ Kežmarok.

Čítať ďalej...

Šesť trofejí pre Lendak!

V sobotu, 8. apríla 2017, sa skončil ďalší ročník Ligy mládeže Spiša v šachu jednotlivcov. Hralo sa celkovo 6 turnajov v ôsmich kategóriách, zvlášť pre chlapcov aj dievčatá, rozdelených podľa veku do 8, 11, 14 a 21 rokov. Prvý turnaj sme zorganizovali u nás v Lendaku, postupne sme boli v Kežmarku, Smižanoch, Bijacovciach, Poprade a na záver v Spišskej Novej Vsi. Seriálu turnajov sa celkovo zúčastnilo viac ako 200 detí, Lendak reprezentovalo až 22 šachistov. Každý turnaj sa hral na 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút na zápas. Výsledky boli vyhodnocované priebežne za každý turnaj zvlášť, započítavané aj do seriálu GPX SR, a na záver bolo vyhodnotené celkové poradie za ročník, kde sa zarátavalo 5 najlepších výsledkov hráča.

Čítať ďalej...

Skončila šachová liga

Je za nami ďalšia ligová sezóna. Šachový klub ŠK CVČ Lendak našu obec už niekoľko rokov reprezentuje v súťaži družstiev. Po, zhruba trojročnej snahe o postup do vyššej súťaže, nám v lete nadriadený orgán ponúkol postup do III. ligy sk. D 1 na základe dosiahnutého 2. miesta v predchádzajúcej sezóne. Ponuku sme, po porade v klube, prijali. Do súťaže sme išli s malou dušičkou, cieľ bol nevypadnúť.

Čítať ďalej...

Vianočný šachový turnaj Lendak 2016

Vianočný šachový turnaj jednotlivcov LENDAK 2016 sa tradične uskutočnil, na sviatok sv. Štefana, 26. decembra v priestoroch Spojenej školy Lendak. Podujatie sa koná pod záštitou Obce Lendak, hlavným organizátorom je náš šachový klub ŠK CVČ Lendak. Cieľom akcie je propagovať kráľovskú hru v našej obci, ale takisto oceniť úspechy našich šachistov, ktoré boli dosiahnuté počas kalendárneho roka. Turnaj je, v posledných rokoch, venovaný predovšetkým našim mladým nádejam, hralo sa v štyroch žiackych kategóriách a v kategórii dospelých.

Čítať ďalej...

LMS v šachu v Lendaku

V sobotu, 15.10.2016, v priestoroch našej spojenej školy, odštartoval 1. kolom ďalší ročník Ligy mládeže Spiša v šachu jednotlivcov. Tento populárny seriál šachových turnajov v posledných rokoch výrazne prekračuje regionálnu úroveň. Dôkazom bola účasť celkovo 69 mladých šachistov, medzi nimi boli zástupcovia klubov z Košíc, Martina, Žiliny, Liptovského Mikuláša, Sp. Novej Vsi, Sp. Starej Vsi, Popradu, Kežmarku, Bijacoviec, ale aj z iných klubov. Náš klub reprezentovalo 13 hráčov, využili sme domáce prostredie a niektorí hráči boli na takomto turnaji po prvýkrát. Hrali sa 2 turnaje, osobitne do 14 rokov a nad 14 rokov. Turnaje sa hrali na 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút, v ôsmich kategóriách podľa veku, zvlášť chlapci aj dievčatá.

Čítať ďalej...

Šachisti celkovo druhí

Je za nami ďalšia ligová sezóna. Šachový klub ŠK CVČ Lendak našu obec už niekoľko rokov reprezentuje vo IV. lige, skupina D 11, v súťaži družstiev. Hrá sa na 8-smich šachovniciach s tempom 2 x 2 hodiny na prvých 40 ťahov s prídavkom 2 x 60 minút na dohratie partie. Ťahy sa zapisujú. Súťaž je zastrešená Slovenským šachovým zväzom a finančne ju podporila Obec Lendak.

Čítať ďalej...