Vianočný šachový turnaj Lendak 2017

Vianočný šachový turnaj jednotlivcov LENDAK 2017 sa tradične uskutočnil, na sviatok sv. Štefana, 26. decembra 2017 v priestoroch Spojenej školy Lendak. Podujatie sa koná pod záštitou Obce Lendak, hlavným organizátorom je náš šachový klub ŠK CVČ Lendak. Cieľom akcie je propagovať kráľovskú hru v našej obci, ale takisto oceniť úspechy našich šachistov, ktoré boli dosiahnuté počas kalendárneho roka. Turnaj je, v posledných rokoch, venovaný predovšetkým našim mladým nádejam, hralo sa v štyroch žiackych kategóriách a v kategórii dospelých.

Tohto ročníka sa turnaja zúčastnilo dovedna 33 hráčov, z nich bolo 29 z Lendaku, 3 kvalitní šachisti prišli z nášho partnerského klubu z Ľubice a jeden hosť bol zo Slovenskej Vsi. Hrali sa súbežne dva turnaje, losovanie bolo zabezpečené cez počítač, tzv. švajčiarskym systémom na 5 kôl, s tempom 2 x 15 minút. Prvý bol spoločný turnaj pre kategóriu dospelých a starších žiačok, kde bolo 14 štartujúcich, druhý bol pre mladších žiakov školy, kde sa prezentovalo 19 hráčov. Vzhľadom k výkonnostným a vekovým rozdielom bol žiacky turnaj zvlášť hodnotený pre chlapcov i dievčatá.

V kategórii dospelých sa zišla veľmi dobrá kvalita, až 13 šachistov je registrovaných, pravidelne hrajúcich ligové zápasy. Celkovým víťazom sa stal domáci šachista Štefan Dudaško, ktorý zvíťazil so ziskom 4,5 bodu. Hneď za ním so štyrmi bodmi skončil Jozef Šromovský z Ľubice. Tretí bol Pavol Stolár st., taktiež so ziskom štyroch bodov, ale s horším pomocným hodnotením.

V kategóriách starších žiakov sa naplnili papierové predpoklady. Medzi chlapcami zvíťazil Štefan Strela (VII.A), druhý skončil Miroslav Konopa (VI.C) a tretí bol Ján Selvek (V.C). U dievčat prvenstvo získala Ivana Stolárová (VIII.C), druhá skončila Katka Dudašková (IX.C) a tretia bola Paulína Stolárová (V.A).

Turnaj mladších žiakov celkovo vyhral Florián Stolár (III.B), ktorý štyri zápasy vyhral a jeden remizoval. Dávid Selvek (V.C) bol druhý so ziskom 3,5 bodu  a tretí skončil Martin Lizák (III.C) s troma bodmi. Medzi mladšími žiačkami sa najviac darilo Barborke Konopovej (III.D) s 3,5 bodmi, druhá bola Blažena Halčinová (IV.C) a tretia bola Alenka Halčinová (I.B) s 2,5 bodmi.

Víťazi boli odmenení trofejami. Akciu finančne podporila Obec Lendak. Dovidenia o rok!

Ing. Tomáš Hudáček, hlavný organizátor

Fotoalbum