Vianočný šachový turnaj Lendak 2018

Vianočný šachový turnaj jednotlivcov LENDAK 2018 sa tradične uskutočnil, na sviatok sv. Štefana, 26.
decembra v priestoroch Spojenej školy Lendak. Podujatie sa koná pod záštitou Obce Lendak, hlavným
organizátorom je náš šachový klub ŠK CVČ Lendak. Cieľom akcie je propagovať kráľovskú hru v našej
obci, ale takisto oceniť úspechy našich šachistov, ktoré boli dosiahnuté počas kalendárneho roka.
Turnaj je, v posledných rokoch, venovaný predovšetkým našim mladým nádejam, hralo sa v štyroch
žiackych kategóriách a v kategórii dospelých – ženy a muži zvlášť.

Tohto ročníka sa turnaja zúčastnilo dovedna 32 hráčov, z nich bolo 27 z Lendaku, 5 kvalitní šachisti
prišli z nášho partnerského klubu zo Spišskej Starej Vsi. Hrali sa súbežne dva turnaje, losovanie bolo
zabezpečené cez počítač, tzv. švajčiarskym systémom na 5 kôl, s tempom 2 x 20 minút. Prvý bol
spoločný turnaj pre kategóriu dospelých, kde navyše hrala aj Ivana Stolárová, ako staršia žiačka, teda
dovedna ich bolo 17 štartujúcich, druhý bol pre žiakov školy, kde sa prezentovalo 15 hráčov.
Vzhľadom k výkonnostným a vekovým rozdielom bol žiacky turnaj zvlášť hodnotený pre chlapcov
i dievčatá.

V kategórii dospelých sa zišla veľmi dobrá kvalita, až 15 šachistov je registrovaných, pravidelne
hrajúcich ligové zápasy. Celkovým víťazom sa stal hosť zo Spišskej Starej Vsi Miloslav Cisko, s plným
bodovým ziskom. Domáci šachista Štefan Dudaško bol druhý, so ziskom 4,5 bodu. Hneď za ním s tri a
pol bodmi skončil jeho brat Mário. Kategóriu žien vyhrala Dana Stolárová s 3,5 bodmi, druhá skončila
Katka Dudašková s 3 bodmi a tretia bola Lívia Šromovská s 2,5 bodmi. Všetky tri sú aktuálne kmeňové
hráčky nášho klubu.

V kategórii starších žiakov prekvapivo, ale zaslúžene, zvíťazil Adrián Halčin (VII.A) so štyrmi bodmi.
Druhý bol Štefan Strela (VIII.A) s tri a pol bodmi a tretí skončil Dávid Selvek (VI.C) s troma bodmi.
U dievčat prvenstvo získala Ivana Stolárová (IX.C), druhá skončila jej sestra Paulína Stolárová (VI.A)
a tretia bola Blažena Halčinová (V.C).

Turnaj mladších žiakov celkovo vyhral Florián Stolár (IV.B), ktorý tri zápasy vyhral a dva remizoval.
Ondrej Špak (IV.B) bol druhý so ziskom 3,5 bodu a tretí skončil Martin Lizák (IV.C) s troma bodmi.
Medzi mladšími žiačkami sa najviac darilo Barborke Konopovej (IV.D) s 3 bodmi, druhá bola Mária
Magdaléna Birošíková (II.C) s dvoma bodmi a tretia bola Alenka Halčinová (II.B) s 1,5 bodom.

Ostatné výsledky uvádzam v tabuľkách. Víťazi boli odmenení trofejami. Akciu finančne podporila
Obec Lendak. Dovidenia o rok!

Ing. Tomáš Hudáček, hlavný organizátor